ВСИЧКО, КОЕТО СТАВА

1 КУПЛЕТ
Всичко, което става – написано е отпреди….
Всичко, което има да стане – идва да ни промени.
Когато не достигаше нещо от времето “отпреди”,
Бог чу зова на сърцето и размести времена и съдби…

 ПРИПЕВ:
Говори ми, говори ми, Господи – 
сърцето ми ще Ти се довери!

2 КУПЛЕТ
Всичко, което става – написано е отпреди….
Всичко, което има да стане – идва да ни промени.
Никой не ще ми отнеме утре, защото е ден сътворен.
Зная в Кого съм повярвал и какво ми принадлежи.