Вярата е като семенце – навреме посято, навреме полято – богато с очакване.
Надеждата е като стрела – тя дава крила през трудни места.
Долита в целта!

Но Любовта е, която тихо ни следва и прави ни поклон.           
Отваря очите, докосва сърцето
и знаем как и защо.                
Любовта е, която нашепва ни радост и води ни Там, 
където Надежда и Вяра извират и всеки избира сам…