Ти Си Същият, както си бил преди –
разделяш морета, пътя проправяши със нас Ти вървиш!
Ти Си същият, както Си бил преди –
не допускаш зло да се доближи
дори да падат хиляди!

ПРИПЕВ:
На Кръста победа Ти обяви!
Възкръсна и душата ми Ти възкреси.
Усещам – продължаваш сега
Ти да водиш, да воюваш, да се молиш / 3

ОТКЛОНЕНИЕ:
За мен, за моя дом. Дома на Господа.
За Твоя народ.