Куплет

Думи, казани през вековете.
Думи, изречени от Някой, Който ме познава.
Думи – изпратено с любов Писмо.
Думи, говорещи на мен. Днес.

Припев 1:

Словото на Бог живот твори. 
Море разделя и планини.
Променя и събира съдби –
днес, както  и преди.

Припев 2:

Словото на Бог живот твори.
дори светът да се руши.
Празно няма да се върне –
у Дома може да завърне!

Отклонение:

Твойто Слово е светилник на нозете ми
и по пътя Ти ме водиш, Господи…