Ще издигна очите си към хълмите, откъдето идва помощта ми.
Помощта ми е от моя Господ – Небе и земя Той създаде!

ПРИПЕВ: 

Ще затичам след Него по хълмите…
Милостта Му ще ме следва
и ще зная,че съм обичан
от Бог, Който ме създаде…..

Отклонение:

Твойта милост е безкрайна!
Думата Ти – Тя е вярна!
Ти Си Този, Който Си –
Господ Бог!