КУПЛЕТ
Разхождам се по улиците с тебе
и свирят ни музиканти улични.
Извайваме с вплетени ръце
спомени и мечти, нали?

ПРИПЕВ
Не можеш да видиш минаващи хора,
а само един силует до тебе стои.
Ти затанцувай с пирует, ей така и си спомни
как аз и ти бяхме преди…

КУПЛЕТ
Разхождам се по улиците с тебе –
музикантите някъде са отишли …
Детски глас до нас си пее…
А дали оставихме в своя “танц” следи?