1 КУПЛЕТ:
Какво съм аз без тебе? Птица, която не лети.
Дърво, посято без вода. Цвете, което не цъфти…
Арфа без струни… Книга без думи….

2 КУПЛЕТ:
Какво съм аз без тебе? Искам сила да ти дам.
Как да бъда вдъхновение – да те залива небесно откровение…

ПРИПЕВ:
Какво съм аз без тебе – море без бряг, небе без слънце…
Ръце протягам аз – ето давам Ти –
вярата ми като малко зрънце.

3 КУПЛЕТ:
Какво съм аз без тебе? Мелодия сама…
Гледаме ли в една посока, извайва се Песента. 
Гледаме в една посока, има я Радостта…

ПРИПЕВ:
Задавам аз въпроса:
“Какво съм аз без тебе”? –
един на друг сме подарени.
Като лозата плодоносна в Дома сме посадени
… и на Бог сме посветени.