КУПЛЕТ

Днес събужда се сърцето ми
с Твоята любов.
Днес усмихват се очите ми –
през тях гледаш Ти.

Днес – протегнати, ръцете ми
прегръщат вместо Тебе.
Днес нозете ми остават следи,
Защото следват Думите Ти…

ПРИПЕВ

Поемам дъх
и Твоето дихание изпълва ме!

ОТК

Нова е всяка сутрин Милостта.
Нова е всяка сутрин
Милостта на Господа!