Нещо стана…
С Теб разговарях…
Но сега е само тишина…
Къде Си? Къде Си? Тук. Защо мълчиш?

Нещо стана.
С Теб разговарях по всяко време и отблизо виждах Твоите очи…
Скриваш лицето Си.
Но разпалваш сърцето ми.
Затова продължавам да Те призовавам!

Господи, Господи…
Ти Си …
… Който Си.