Текст и музика: Жани Ковачева

1 КУПЛЕТ:
Направи ме, Господи, арфа свиреща.
Слънце горещо, напояващ дъжд, буйна река…
Жар направи ме в огнище изстинало… 
И ето виж сърцето ми –
завинаги за Тебе гори! 

ПРИПЕВ:
Стълба от Небето – ангели слизат при мен.             
Стълба към Небето – защо да не се кача?

2 КУПЛЕТ:
В ръцете Ти, Господи, глина послушна да бъда, 
лъч светлина, 
дърво от липа, вятър в трева…
Цвете уханно, листо политнало… 
И ето виж сърцето ми 
завинаги за Тебе гори.

ОТКЛОНЕНИЕ:

Какви чудеса стават сега – 
ето манна в Твоята ръка…