Ти намери ме. Път проправи.
Завърни. У дома завърни.
Обгърни. Нежно нашепти…
С думи святи освети.
И аз ще си спомня 
цената на жертвата Ти. 
И аз ще си спомня цената на душата ми.
(Твоята жертва дадена за моята душа).
Ти, Който Си невидим и явен!
Ти, Който Си толкова реален!
Стоим лице във лице.
Ти, Който Си невидим и явен!
Ти, Който Си толкова реален!
Прегръщаш душата ми…
Даде ми Името Си!
Ти ме спаси.