КУПЛЕТ:

Миг без думи…
Тишина…
Сам в нозете Ти, Господи  стоя.
Спомням си за Кръста…
Ти –  вместо мен.
Колко Те боля мога ли да разбера?…

ПРИПЕВ
Знаеш сърцето ми, моята слабост…
Ти помогни ми, както си знаеш.
Без Тебе съм слаб,
но с Тебе съм силен!
Всичко в Тебе имам.

ОТКЛОНЕНИЕ:
Исусе…
Издигам Те.
Величая Те!
Всичко в мен хвали святото Ти Име!