1 КУПЛЕТ

Кажи ми тръгва ли си вятъра,

когато мине покрай мен?

Не оставя ли той повея

като милувка в ден студен?

Ще го срещна там по хълмите – 

нависоко и нагоре.

Ще Го срещна в долината долу

Този повей, става порив…


ПРИПЕВ:

            Задухай с нова сила – 

            моля Те още веднъж!

            Вдъхни живот!

            Изпрати благодатен дъжд!

2 КУПЛЕТ

Кажи ми тръгва ли си вятъра,

когато мине покрай мен?

Не е ли той като

Дъха на Святия –

Невидим, но вдъхва Живот…