1. КУПЛЕТ
    Градинарят на душата ми сътвори ме
    и пося ме в Своята градина.
    Изпращаше ми утринен дъждец, 
    Говореше ми при вечерния ветрец.

2 КУПЛЕТ
Градинарят на душата ми ме полива –
време за мен винаги намира.
Вдъхва в мен силно Своето дихание –
цветята имат Божествено ухание…

ПРИПЕВ:
Той пося ме преди време и поливаше ме щедро.
С поглед ме следеше превръщам ли се в цвете./ 2

  3 КУПЛЕТ
Градинарят на душата ми ме потърси – 
бе станало пусто и непроходимо…
Но от сплетени плевели Той ме избави –
с една Своя дума път за мен проправи!

 4 КУПЛЕТ
Градинарят на душата ми ме откъсна –
подарък Той да ме направи.
Цветята не повяхват, ако са от градина,
която Градинарят всеки ден полива…

ОТКЛОНЕНИЕ:

Полива – всеки ден….
Намира – всеки ден …
Обича – всеки ден … 
Градинарят на душата ми…