Отивам нанякъде, а Тя безусловно ме следва.
Пристигам там, някъде – а Тя тихо чака ме. Тихо чака ме.

ПРИПЕВ:

Любовта Ти, Господи, пак намира ме.
Спира ме.
Любовта Ти прошепва ми.
Прегръща. Прощава. Въпроси не задава.

2 КУПЛЕТ

Ти ми даде посока, която дори да загубя –
на нужното време пак ще бъда намерен от Тебе.

ОТКЛОНЕНИЕ

“Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
Ще казвам за Господа: “Той е мое прибежище  и крепост моя, Бог мой, на Него уповавам”.

Речетатив:

Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор.
С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш;
Неговата вярност е щит и закрила.
Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем,
от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне.
Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти,
но до тебе няма да се приближи. Понеже ти си казал:”Господ е прибежище мое”,
И си направил Бог обиталище твое,


Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.
Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища.
На ръце ще те дигат, да не би да удариш в камък нозете си.
“Понеже той е положил в Мене любовта си”, казва Господ,
“затова ще го избавя; ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.
Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие;
ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие,
И ще му покажа спасението, което върша.