Нарисувай ми Голямата Картина –
може и с безцветни бои.
Но, моля Те, вдъхни в мене сила,
както само можеш Ти.

Нарисувай ми Голямата Картина
и всичко ще се оцвети.
Но, моля Те , вдъхни в мене сила,
както само можеш Ти.

С Твоя поглед отвисоко
в душите виждаш надълбоко.
И напред във времената
знаеш за всеки кое е добре.

Гледам Голямата Картина,
оцветена с вярата от Теб.
И дори не всичко да разбирам –
гледам напред.

Гледам (пак) Голямата Картина –
за Теб в нея всеки е герой.
И започвам да разбирам,
защото Твоя поглед става мой.