Кажи ми тръгва ли си вятъра,
когато мине покрай мен?
Не оставя ли той повея
като милувка в ден студен?

Ще го срещна там по хълмите –
нависоко и нагоре.
Ще Го срещна в долината долу
Този повей, става порив…

Задухай с нова сила –
моля те още веднъж!
Вдъхни живот!
Изпрати благодатен дъжд!

Кажи ми тръгва ли си вятъра,
когато мине покрай мен?
Не е ли той като
Дъха на Святия,
невидим, но вдъхва Живот.