В огнището огън догаря,
но сбира то с топлина.

И някакси Душа се отваря
да полети дори и без крила.
И някакси душа се отваря
дори с наранени крила.


Огънят бавно се разгаря.
Песента пламък разпалва.
Усеща ли душа топлина
намира пристан у дома…