Текстове

Намери ме

Ти намери ме. Път проправи.Завърни. У дома завърни.Обгърни. Нежно нашепти…С думи святи освети.И аз ще си спомня цената на жертвата Ти. И аз ще си спомня цената на душата ми.(Твоята жертва дадена за моята душа).Ти, Който Си невидим и явен!Ти, Който Си…

Нова е всяка сутрин милостта

КУПЛЕТ Днес събужда се сърцето мис Твоята любов.Днес усмихват се очите ми –през тях гледаш Ти. Днес – протегнати, ръцете мипрегръщат вместо Тебе.Днес нозете ми остават следи,Защото следват Думите Ти… ПРИПЕВ Поемам дъхи Твоето дихание изпълва ме! ОТК Нова е…

По образа Твой

КУПЛЕТ Ти ме направи по образа Твой и вдъхна ми Твоето дихание. Отвори очите ми да виждат дори безпътното очертание… И точно когато не знаех къде и точно тогава изпрати ми ангели носят ме на ръце… Разпознавам Те. КУПЛЕТ Бог…

Ела в живота ми

1 КУПЛЕТ Толкова картини, нарисувани за Тебе… Толкова думи, изказани през вековете… Твоят образ все някой ми извайва, но реших да Те намеря – лично да повярвам. ПРИПЕВ Ела в живота ми, Господи! Прости ми, моля Те – приеми ме!…