JK music ART – Музиката на твореца

Да напомняме за Милостта в тези времена.

Разбираш ли?
Имаш вдъхнато жизнено дихание.
Вдишваш. Дишаш.
Вдъхновен. Одухотворен.
И е видно, че си сътворен
“по образ и подобие” на Този,
Който обича душата ти.

Има музика и послание, които душата ни търси. Необяснимо как те извират в ония съкровени моменти, когато Небесните недра се разтворят, непринудено “застават” до нас и ни затихват.
Усмихват.
Всеки по своя си начин.